ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Go to content

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

trainmenow.eu

Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;
Μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε και κάτω από συνθήκες οικονομικής ύφεσης, η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με την Εφαρμογή, Οργάνωση, Διαχείριση και παρακολούθηση μεθόδων και διαδικασιών αναβάθμισης των πελατειακών σχέσεων είναι καθοριστική για την αύξηση των πωλήσεων τής κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς.

Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας αναβαθμισμένης στρατηγικής, βασισμένης στην υιοθέτηση της  αρχής τής πελατειακής εμπειρίας «Customer Experience CX», με την χρήση τεχνολογίας θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις  σύγχρονες δυναμικά αυξανόμενές ανάγκες των πελατών μας  και να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της εταιρίας μας.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε :
Το σεμινάριο απευθύνεται στους Διευθυντές και υπεύθυνα στελέχη από όλα τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης πελατών, ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμού και, παραγωγής που εμπλέκονται στην διαχείριση και ανάπτυξη του οργανισμού τους καθώς και σε στελέχη μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

For More Information About The SeminarBack to content