ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Web Page Design) - 06/11/2018

Go to content

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Web Page Design) - 06/11/2018

trainmenow.eu
Published by Chris Lazarides in Business Performance · 17 October 2018
Tags: ChrisLazarides#cngcnginfosystemsWebPageDesignclassworkshopNicosiaCyprus2018

Επιχορηγημένο Σεμινάριο :
 
Σχεδιασμός, αναβάθμιση, κατασκευή και προώθηση της δικής σας εταιρικής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, με τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά Εργαλεία.
Την κρίσιμη τρέχουσα περίοδο, η δυναμική και οργανωμένη διαδικτυακή παρουσία και η ηλεκτρονική διαφήμιση, αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό σύνολο εργαλείων για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό την αποτελεσματική βελτίωση του κύκλου εργασιών.Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;
 
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πρακτική εφαρμογή : Αναβάθμιση και κατασκευή, της δικής σας  RESPONSIVE HTML5 Ιστοσελίδας.
Τεχνικές παρουσίασης περιεχομένου όπως parallax, Animations, 3-D views, κ.α., ενεργοποίηση SEO και διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων BLOG, VIDEO και όλα τα μέσα συμμετοχικής παρουσίας WEB 2.0, με στόχο την βελτιστοποίηση της Εταιρικής σας διαδικτυακής παρουσίας (WEB PRESENCE OPTIMIZATION).


For More Information About The Seminar

Back to content