ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (STOCK CONTROL) 13/11/2018

Go to content

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (STOCK CONTROL) 13/11/2018

trainmenow.eu

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τα εφόδια στους συμμετέχοντες για να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν μια βελτιωμένη στρατηγική διαχείρισης αποθηκών και αποθεμάτων με στόχο μια βελτιωμένη οικονομικής απόδοση και αποτελεσματικότητα διακίνησης και εξυπηρέτησης  πελατών με ταυτόχρονη εξασφάλιση εταιρικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά.Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;

Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για τη δημιουργία μιας βελτιωμένης, αποτελεσματικής και εξατομικευμένης  διαχείρισης αποθηκών και  αποθεμάτων, που καλύπτει όλο τα φάσμα των μεθόδων και την χρήση καινοτόμου τεχνολογίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της και συνεχή βελτιστοποίηση με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.


For More Information About The Seminar
Back to content