ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (e-Branding) - 12/12/2018

Go to content

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (e-Branding) - 12/12/2018

trainmenow.eu

Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τα εφόδια στους συμμετέχοντες για να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν μια βελτιωμένη και αποτελεσματική στρατηγική για εγκαθίδρυση της δικής τους διαδικτυακής εταιρικής  ταυτότητας  (eBranding)
To eBranding περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που μια επιχείρηση διεξάγει μέσω του παγκόσμιου ιστού (WEB) με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών, προβολή της εταιρείας και βελτιστοποίηση της εταιρικής της ταυτότητας (brand awareness) με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων με την αύξηση πιστών πελατών.
Το σεμινάριο αυτό μέσω διαφόρων πρακτικών ασκήσεων, συζήτησης και μελετών περίπτωσης, θα στοχεύσει στο να προκαλέσει και να αναπτύξει τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων, ούτως ώστε να διαμορφώσουν δημιουργικά μια νέα δική τους στρατηγική (online Branding) και να την εφαρμόσουν πρακτικά και αποτελεσματικά.Γιατί να λάβω μέρος στο σεμινάριο;

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πρακτική εφαρμογή : Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για τη δημιουργία μιας βελτιωμένης  αποτελεσματικής και εξατομικευμένης στρατηγικής online Branding που καλύπτει όλο τα φάσμα των διαδικτυακών  μεθόδων Παρουσίασης, επικοινωνίας και προώθησης (Εταιρική ιστοσελίδα, Blog, κοινωνικά δίκτυα, media, email, Messenger(s), web chat κ.α.)

For More Information About The Seminar

Back to content