p014289_Supply Chain Management - trainmenow.eu

Go to content


SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Διοίκηση και διαχείριση  εφοδιαστικής αλυσίδας και προηγμένα συστήματα ελέγχου αποθεμάτων

REGISTER NOW
By continuing you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


Κόστος Συμμετοχής

€165.75 (με ΦΠΑ)

€425.00+€80.75 ΦΠΑ /για κάθε άτομο

Αξία Επιχορήγησης:
€340.00 /για κάθε άτομο


Τοποθεσία

Τηλ:  70070013


CPL Business Solutions
Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 'Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία,


Διάρκεια

20 Ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά

Eκπαιδευτής:
Χριστόφορος Λαζαρίδης
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
________________________________________
  • Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τα εφόδια στους συμμετέχοντες για να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν μια βελτιωμένη στρατηγική διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας  και ελέγχου αποθεμάτων με στόχο μια βελτιωμένη   οικονομική απόδοση και αποτελεσματικότητα διακίνησης και  εξυπηρέτησης  πελατών με ταυτόχρονη εξασφάλιση   εταιρικού  ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά
     
  • Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για τη δημιουργία μιας βελτιωμένης,   αποτελεσματικής και εξατομικευμένης  διαχείρισης και διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας , που καλύπτει όλο τα φάσμα των μεθόδων και την χρήση καινοτόμου τεχνολογίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της και συνεχή βελτιστοποίηση με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο supply chain management (SCM)
   
   
Το σεμινάριο απευθύνεται στους Διευθυντές τμηματάρχες και εποπτικά στελέχη επιχειρήσεων που έχουν καθοριστεί για συμμετοχή στην  διοίκηση επιχείρησής τους και έχουν την ευθύνη για την
Διαχείριση της τροφοδοτικής αλυσίδας , αποθήκευσης διακίνηση  και πώληση προϊόντων και συναφή υπηρεσιών για βελτίωση  της οικονομικής απόδοσης και των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησής τους .
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

1.      Να περιγράφουν την εφοδιαστική αλυσίδα
2.      Να απαριθμούν τις παραμέτρους διαχείρισης
3.      Να περιγράφουν τις μεθόδους  αποθήκευσης FIFO, LIFO
4.      Να διατυπώνουν την δυνατότητα εφαρμογής  Bar Code 1D/2D η και RF/ID συστημάτων
5.      Να κατονομάζουν τις κατηγορίες αποθηκών και να περιγράφουν την λειτουργία και τον σκοπό τους
6.      Να περιγράφουν το μοντέλο LEAN και 6-Σιγμα
Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

1.      Να επιδεικνύουν το μοντέλο LEAN και 6-Σιγμα και την εφαρμογή του σε όλα τα στάδια
        της τροφοδοτικής αλυσίδας για συνεχή βελτίωση
2.      Να οργανώνουν διαδικασίες  συλλογής και εκτέλεσης παραγγελιών
3.      Να αναπτύσσουν διαδικασία  διαχείρισης και ελέγχου αποθεμάτων (EOQ, MRP κτλ.)
4.      Να επεξηγούν τις αναφορές για πρόβλεψη, κόστος αποθήκευσης και ανά-παραγγελίας
5.      Να οργανώνουν Διαχείριση Εγγράφων και μηχανοργάνωσης για διαδικαστική αποτελεσματικότητα
6.      Να αναπτύσσουν την εικόνα τροφοδοσίας με αναφορές dashboard και KPI σε πραγματικό χρόνο
Σε επίπεδο στάσεων:

1.      Να παρακινούν καινοτόμο σκέψη
2.      Να υπερασπίζονται την ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας και το συνολικό όφελος για τους ίδιους και τον οργανισμό
3.      Να συμμετέχουν για τη μέγιστη απόδοση των ικανοτήτων και των γνώσεων τους
4.      Να παρακινούν την  εταιρική αναβάθμιση με την εφαρμογή συστημάτων και νέων μεθόδων διαχείρισης της τροφοδοτικής αλυσίδας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
________________________________________

1: Κατηγορίες αποθηκών, η λειτουργία και ο σκοπός τους


• Επιλογή μονάδων αποθήκευσης (τυποποίηση - πολτοποίηση προϊόντων)
• Συστήματα αποθήκευσης υλικών (FIFO, LIFO)

2: Συστήματα δεσμευμένης - άναρχης θέσης, μεικτά


• Συστήματα διακίνησης υλικών στην αποθήκη (περονοφόρα ραουλόδρομοι, ταινιόδρομοι, γερανοί, γερανογέφυρες κ.λ.π.)
• Κριτήρια επιλογής εξοπλισμού αποθήκευσης & διακίνησης

3: Μεθοδολογίες συλλογής και εκτέλεσης παραγγελιών


• Κωδικοποίηση υλικών και χώρων
• Χρήση Bar Code και RF/ID συστημάτων στην αποθήκη (εξοπλισμός, μεθοδολογία ένταξης, προβλήματα)

4: Διαχείρισης και λειτουργίας της αποθήκης


• Σχεδιασμός εντύπων διαχείρισης και λειτουργίας της αποθήκης - απογραφές
• Οργανόγραμμα - το προσωπικό της αποθήκης - περιγραφές θέσεων εργασίας - RACI Diagrams

5: Αυτοματοποιημένες αποθήκες


• Εισαγωγή του μηχανογραφημένων διαδικασιών στην αποθήκη - αυτοματοποιημένες αποθήκες
• ABC ανάλυση
• Αρχές διαχείρισης και ελέγχου αποθεμάτων (EOQ, MRP κ.λ.π.) απόθεμα ασφαλείας, χρόνος και ποσότητα αναπαραγγελίας
• Πρόβλεψη, κόστος αποθήκευσης, αναπαραγγελίας, έλλειψης - κόστος διακίνησης
• Παραγωγικότητα αποθήκης - πρότυποι δείκτες κοστολόγησης λειτουργιών αποθήκης

6: Το Μοντέλο 6-Sigma Στην διαχείριση αποθεμάτων


• Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) από Γερμανικές επιχειρήσεις και Video
• Η εργονομία στη σύγχρονη αποθήκη
• Οικοδομικά στοιχεία και εγκαταστάσεις αποθήκης
• Καινοτόμα συστήματα αυτόματης καταμέτησης (RFID- Cameras)
• Υγιεινή και ασφάλεια στις αποθήκες

Χριστόφορος Λαζαρίδης
____________________
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών Συστημάτων
Ο Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους
συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Back to content