p011321_OnlinePresenceManagement - trainmenow.eu

Go to content


Online Presence Management

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
REGISTER NOW
By continuing you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


Κόστος Συμμετοχής
€425.00 + €80.75 ΦΠΑ /ανά άτομο

Αξία Επιχορήγησης:
€340.00 /ανά άτομο

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
€85.00+ €80.75 (ΦΠΑ) =
€165.75


Τοποθεσία

Τηλ:  70070013


CPL Business Solutions
Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 'Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία,


Διάρκεια

20 Ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά

Eκπαιδευτής:
Χριστόφορος Λαζαρίδης
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
________________________________________

  • To Online presence panagement, περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που μια επιχείρηση διεξάγει μέσω του παγκόσμιου ιστού (WEB 3.0), με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών, μέσω (SEO, search marketing, social media, reputation management, content marketing and social PR), περεταίρω επιτυγχάνει την προβολή του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος (competitive advantage), με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων, με την αύξηση του πελατολογίου και διατήρηση πιστών πελατών.

  • Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για τη δημιουργία και διαχείριση μιας βελτιωμένης, αποτελεσματικής και εξατομικευμένης διαδικτυακής παρουσίας (online presence) που καλύπτει όλο τo φάσμα της διαδικτυακής παρουσίας: Εταιρική ιστοσελίδα - web page,  μεθόδους ανευρεσιμότητας (SEO), παρουσίασης δομημένου περιεχομένου (web content marketing), επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις (social PR), προώθησης και διατήρηση της εταιρικής φήμης (reputation management).
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη από τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, πληροφορικής, εξυπηρέτησης πελατών καθώς και σε ιδιοκτήτες/διευθυντές μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την προβολή/προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών και βελτίωση των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησής τους.
  • Η κατανόηση του τι είναι (online presence management) και πώς μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις σας
  • Η καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας του διαδικτύου και η δυναμική viral στην ραγδαία μεταφορά πληροφόρησης  
  • Η κατανόηση της σημασίας της διαχείρισης περιεχομένου (content management) με τις διαδικτυακές παραμέτρους ανάγνωσης από τους αποδέκτες και τους μηχανισμούς ανίχνευσης και την ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την ανευρεσιμότητα ιστοσελίδων (SEO)
  • H αναγνώριση και ανάλυση λέξεων κλειδιών (keywords) με την χρήση εξειδικευμένων εργαλείων όπως Google Keywords Tool
  • Η κατανόηση των βασικών αρχών διάταξης και παρουσίασης εταιρικής ιστοσελίδας, η παρουσίαση του εμπορικού σας σήματος και ταυτότητας (χρώματα, φόντο, πλοήγηση, μενού, δυναμική μετεξέλιξη, προσαρμογή πλαισίου, βάση δυνατοτήτων συσκευής (responsive) καθώς και εφαρμογών κινητών (mobile apps).
  • Ανάλυση μοντέλων δομής μιας επιτυχημένης και καλοσχεδιασμένης ιστοσελίδας (web design) με ευχάριστη και αποτελεσματική πλοήγηση UX.
  • Παρουσιάστε αποτελεσματικά το εταιρικό σας προφίλ και το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα και τη μπορεί ο πελάτης να κερδίσει με την συνεργασία μαζί σας
  • Μάθετε με ανατροφοδότηση πώς σας βλέπουν οι πελάτες σας και εάν συγκλίνει με την προβολή του ιδανικού μας προφίλ


ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
________________________________________

1: Ανάλυση των παραμέτρων του διαδικτύου


• Σύντομη αναφορά στην δημιουργία και την σημερινή δυναμική του παγκόσμιου ιστού www
• Ο ρόλος της εταιρικής ιστοσελίδας και η δυναμική παρουσίαση της εταιρικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive advantage)
• Ορισμός και χαρακτηριστικά των παραμέτρων και απαραίτητων στοιχείων για αποτελεσματική υλοποίηση μιας επιτυχημένης εταιρικής διαδικτυακής παρουσίας WPO (web presence optimization).
• Αποτελεσματική διάταξη μενού και στοιχείων παρουσίασης/σχεδιασμού.
• Εξοικείωση με χαρακτηριστικά εφέ Parallax, απεικόνιση 3D video.
• Πλεονέκτημα αυτόματης προσαρμογής πλαισίου πλοήγησης, σε όλες τις συσκευές με ανόμοια χαρακτηριστικά οθόνης (mobile,tablet,desktop) – Responsive Design. UX
• Η σημασία του social media marketing για την επιχείρηση και η συσχέτιση με την εταιρική ιστοσελίδα και άλλες μεθόδους ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (eMail, blog, καταχωρήσεις σε άλλα διαδικτυακά forums - Links) και το περιεχόμενο μήνυμα σε σχέση με δημόσιες σχέσεις (Social PR)

2: Κατασκευή ιστοσελίδας


• Κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας στο Facebook
• Κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας στο WIX
• Επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου ανά επιχείρηση
• Επιλογή ραντεβού (online booking), μεταφορά φαγητού delivery
• Απεικόνιση 3D (για αντικείμενα ή χώρους), παρουσίαση Augmented reality
• Καλάθι eShop, διαχείριση πωλήσεων, καθορισμό γλώσσας πλοήγησης
• Προϊόντα ομάδες, οικογένειες, νόμισμα, ΦΠΑ, τιμές, προσφορές

3: Κατασκευή mobile APP


• Κατασκευή mobile APP βασισμένο στην ιστοσελίδα

4: SEM Search Engine Marketing & Google Analytics


• Πληρωμένη διαφήμιση στο Google (Google Ad’s) και FACEBOOK
• Facebook Ad’s και παρακολούθηση αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένων όλων των μεθόδων προώθησης μέσω λογαριασμού Google Analytics και Facebook Analytics
• Πλάνο κατασκευής λέξεων ανευρεσιμότητας Google keyword planner
• Δημιουργήσετε την ψευδαίσθηση ενός μεγάλου brand με την τακτική τήρηση επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης και εμπλοκή σχετικών επικοινωνιακών ιστότοπων μεγάλης αναγνωσιμότητας

5: Στρατηγική των Social Media


• Διαμόρφωση στρατηγικής Optimized SM – Content Marketing
• Παράγοντες στους τους οποίους βασίζεται η στρατηγική
• Σχεδιασμός Social media strategy
• Πλάνο παρακολούθησης αναρτήσεων και αλληλεπίδραση
• Ευαισθητοποίηση με πολιτική κοινωνικής τοποθέτησης

6: Blog marketing - Communication


• Δημιουργία blog
• Tips για blogs
• Σύνδεση Blogger, Tumbler, Facebook-Instagram, Twitter, Pinterest
• Διαχείριση περιεχομένου αναρτήσεων (content marketing)
• Ανακοινώσεις με περιεκτική τεχνογνωσία στα αντικείμενα εταιρικής ειδίκευσης
• Διαχείριση επικοινωνίας και σχόλια (reputation management)

7: eMail marketing σε συνδυασμό με Social Media


• Μέθοδοι αποστολής μαζικών eΜail σε λίστες πελατών με δυνατότητα φιλτραρίσματος με στοχευμένα κριτήρια. Χρήση TAGS
• Καμπάνιες eMail, αυτοματοποίηση
• Καμπάνια με Landing page
• Newsletters σε συνδρομητές, εορτολόγιο, events
• SMS
• Call to action και παράμετροι για αποτελεσματικό
• Conversion rate optimization

8: Public relations και social media


• Τα εργαλεία των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνία On-line (Chat)
• Η σημασία των social media στις δημόσιες σχέσεις/ reputation management
• Δελτία τύπου και social media, eΔελτία τύπου, SMNR (social media news releases)
• Τα social media στην υπηρεσία της διαχείρισης κρίσεων /Crisis management

9: Έξυπνα κινητά & Social media


• Mobile application marketing
• Η σημασία και η χρήση των social media μέσω κινητών
• Mobile apps για Facebook, Linked, Twitter, Instagram,
• Η χρήση των messengers και η εφαρμογή Chatbot (Εικοινωνία με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης)

10: Αξιολόγηση/δράση με βάση πελατειακής κριτικής


• Καμπάνιες ερωτηματολογίου
• Κατασκευή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων
• Ανάρτηση στο διαδίκτυο
• Ανάλυση αποτελεσμάτων
• Μεθοδολογία και πολιτική αποκατάστασης δυσαρεστημένων πελατών
• Αναβάθμιση διαδικασιών και απομόνωση αρνητικών στοιχείων
• Εγκαθίδρυση μεθόδων συνεχής ανατροφοδότησης και βελτιστοποίησης
• Εγκαθίδρυση συστήματος CRM και καθορισμός loyalty system
• Αυτόματη επιβράβευση πιστών πελατών
• Καθορισμός στοχευµένης εξατομικευμένης επικοινωνίας
• Καθορισμός λίστας δράσεως (checklist) για ενέργειες
• Παρακολούθησης και ανανέωσης περιεχομένου – επικοινωνίας

Χριστόφορος Λαζαρίδης
____________________
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών Συστημάτων
Ο Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους
συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Back to content