Online Presence Management - trainmenow.eu

Go to content


Online Presence Management

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
FOR MORE INFORMATION
By continuing you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


Κόστος Συμμετοχής
€500.00 /ανά άτομο
Μέγιστο 10 άτομα ανά εταιρεία

Αξία Επιχορήγησης
€400.00 /ανά άτομο

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

€100.00 /ανά άτομο

100% Επιδότηση Ανέργων


Τοποθεσία

Τηλ:  70070013


CPL Business Solutions
Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 'Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία,


Διάρκεια

20 Ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά

Eκπαιδευτής:
Χριστόφορος Λαζαρίδης
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
________________________________________

  • To Online presence panagement, περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που μια επιχείρηση διεξάγει μέσω του παγκόσμιου ιστού (WEB 3.0), με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών, μέσω (SEO, search marketing, social media, reputation management, content marketing and social PR), περεταίρω επιτυγχάνει την προβολή του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος (competitive advantage), με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων, με την αύξηση του πελατολογίου και διατήρηση πιστών πελατών.

  • Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία για τη δημιουργία και διαχείριση μιας βελτιωμένης, αποτελεσματικής και εξατομικευμένης διαδικτυακής παρουσίας (online presence) που καλύπτει όλο τo φάσμα της διαδικτυακής παρουσίας: Εταιρική ιστοσελίδα - web page,  μεθόδους ανευρεσιμότητας (SEO), παρουσίασης δομημένου περιεχομένου (web content marketing), επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις (social PR), προώθησης και διατήρηση της εταιρικής φήμης (reputation management).
  • Η κατανόηση του τι είναι (online presence management) και πώς μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις σας
  • Η καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας του διαδικτύου και η δυναμική viral στην ραγδαία μεταφορά πληροφόρησης  
  • Η κατανόηση της σημασίας της διαχείρισης περιεχομένου (content management) με τις διαδικτυακές παραμέτρους ανάγνωσης από τους αποδέκτες και τους μηχανισμούς ανίχνευσης και την ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την ανευρεσιμότητα ιστοσελίδων (SEO)
  • H αναγνώριση και ανάλυση λέξεων κλειδιών (keywords) με την χρήση εξειδικευμένων εργαλείων όπως Google Keywords Tool
  • Η κατανόηση των βασικών αρχών διάταξης και παρουσίασης εταιρικής ιστοσελίδας, η παρουσίαση του εμπορικού σας σήματος και ταυτότητας (χρώματα, φόντο, πλοήγηση, μενού, δυναμική μετεξέλιξη, προσαρμογή πλαισίου, βάση δυνατοτήτων συσκευής (responsive) καθώς και εφαρμογών κινητών (mobile apps).
  • Ανάλυση μοντέλων δομής μιας επιτυχημένης και καλοσχεδιασμένης ιστοσελίδας (web design) με ευχάριστη και αποτελεσματική πλοήγηση UX.
  • Παρουσιάστε αποτελεσματικά το εταιρικό σας προφίλ και το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα και τη μπορεί ο πελάτης να κερδίσει με την συνεργασία μαζί σας
  • Μάθετε με ανατροφοδότηση πώς σας βλέπουν οι πελάτες σας και εάν συγκλίνει με την προβολή του ιδανικού μας προφίλ


Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη από τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, πληροφορικής, εξυπηρέτησης πελατών καθώς και σε ιδιοκτήτες/διευθυντές μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την προβολή/προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών και βελτίωση των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησής τους.


Χριστόφορος Λαζαρίδης
____________________
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών ΣυστημάτωνΟ Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους
συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Back to content