Digital Skills - trainmenow.eu

Go to content


DIGITAL SKILLS

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αριθμός Προγράμματος ΕΡΜΗ: 266955
FOR MORE INFORMATION
By continuing you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


Τοποθεσία

Τηλ:  70070013


CPL Business Solutions
Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 'Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία,


Τετάρτη
08/05/24 - 18/09/24


Κάθε Τετάρτη 14:00 - 18:30

Διάρκεια
15 Συνεδρίες
60 Ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά

Eκπαιδευτής:
Χριστόφορος Λαζαρίδης


Κόστος Συμμετοχής
€1500.00 /ανά άτομο
Μέγιστο 10 άτομα ανά εταιρεία

Αξία Επιχορήγησης
€1200.00 /
ανά άτομο 80%

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

€300.00 /ανά άτομο

100% Επιδότηση Ανέργων
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
________________________________________

  • Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να γνωρίσουν τα βασικά μέρη ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή , περιφερειακών και κινητών συσκευών καθώς και να τους εκπαιδεύσει να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του (desktop και cloud) για τις ανάγκες της καθημερινότητας τους.

  • Η απόκτηση βασικών ικανοτήτων συνάδει με τις αρχές της ισότητας και της πρόσβασης από όλους. Θα προσφέρει σε όλους τα μέσα και τις γνώσεις για να αναπτύξουν βασικές ψηφιακές ικανότητες, σε επίπεδο τέτοιο που να τους εφοδιάζει αποτελεσματικά για την επαγγελματικής τους δραστηριότητα και να διαμορφώσει επίσης τη βάση για περαιτέρω μάθηση.

  • Για τον σημερινό πολίτη η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος που έχει γίνει και αναγκαιότητα εν μέσω και της επιβεβλημένης αποστασιοποίησης του COVID-19 , δεν ενδυναμώνει απλά και μόνο καταναλωτικά πρότυπα και συνήθειες, αλλά επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που εργάζεται, επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του και συμμετέχει στην κοινωνική ζωή.

  • Οι βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες είναι ιδιαίτερα αναγκαίες για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την απασχόληση. Τέλος σκοπός είναι να έχουν όλοι οι συμμετέχοντες μια θετική προδιάθεση και υπεύθυνη στάση για την κριτική διαχείριση της πληροφορίας και συμμετοχή σε δίκτυα επικοινωνίας για επαγγελματικούς σκοπούς.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αξιολογηθούν μέσα από ατομικές και ομαδικές εργασίες, ασκήσεις και παρουσιάσεις.  Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τον εκπαιδευτή και το πρόγραμμα κατάρτισης.

Οι άξονες αξιολόγησης του προγράμματος είναι:  
• Οργάνωση κατάρτισης
• Περιεχόμενο
• Καταρτιζόμενοι
• Συνθήκες κατάρτισης
• Εκπαιδευτής

Εργαλεία Αξιολόγησης
Ερωτηματολόγιο
Εξεταστικό Δοκίμιο

Τεχνικές αξιολόγησης
Η αξιολόγηση προγράμματος κατάρτισης γίνεται με τη διανομή ερωτηματολογίου που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στους συμμετέχοντες για συμπλήρωση,
Επίσης θα υπάρχει προφορική εξέταση, αξιολόγηση πρακτικών εργασιών και παρατήρηση από τον
Εκπαιδευτή.

Τύποι Ερωτήσεων
Το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις.
Κλίμακα μέτρησης
Η κλίμακα μέτρησης θα είναι ιεραρχική (1-6)

Αποδέκτες αποτελεσματικών αξιολόγησης
Οι αποδέκτες αποτελεσμάτων αξιολόγησης θα είναι οι Εκπαιδευτές, οι καταρτιζόμενοι και οι εργοδότες των καταρτιζόμενων..

Τρόποι κοινοποίησης
Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται με υποβολή γραπτής έκθεσης


To σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τούς εργαζομένους οργανισμών / επιχειρήσεων
πού απαιτείται να  αποκτήσουν η και να βελτιώσουν τις βασικές τους, θεμελιώδους σημασίας ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες.  

 
 


Χριστόφορος Λαζαρίδης
____________________
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών Συστημάτων

Ο Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους
συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Back to content