Artificial Inteligence for SME - trainmenow.eu

Go to content


ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ  ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αριθμός Προγράμματος ΕΡΜΗ: 233059


FOR MORE INFORMATION
By continuing you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


Κόστος Συμμετοχής
€1,800.00 /ανά άτομο
Μέγιστο 3 άτομα ανά εταιρεία

Αξία Επιχορήγησης
€1,800.00 /
ανά άτομο 100%

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

€0


Τοποθεσία

Τηλ:  70070013


CPL Business Solutions
Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 'Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία,


Τρίτη 21/05/24  
Πέμπτη 23/05/24
Τρίτη 28/05/24
Πέμπτη 30/05/24


4 Συνεδρίες 15:00 - 18:45

Διάρκεια

14 Ώρες
+ 4 Ώρες Ενδοεπιχειρισιακή Συμβουλευτική
στην Εταιρεία σας.

Γλώσσα: Ελληνικά

Eκπαιδευτής:
Χριστόφορος Λαζαρίδης
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
________________________________________

Μέσα στο παγκόσμια ασταθές οικονομικό και παγκόσμια ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε και κάτω από συνθήκες οικονομικής ύφεσης με επιπλέον απροσδόκητες προκλήσεις που επέφερε η πανδημία του Κορωνοϊού, η απόκτηση δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας όπως και εφόδια παρακίνησης, για την Οργάνωση, Εφαρμογή, Διαχείριση  και παρακολούθηση, ενός νέου αναπροσαρμοσμένου Στρατηγικού προγραμματισμού βασισμένου σε αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με Intelligent Automation (IA) θα βελτιώσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, θα μεγιστοποιήσει την επιχειρηματική απόδοση και θα εξασφαλίσει την κερδοφορία και την επιχειρηματική συνέχεια των μικρομεσαίων εταιρειών που βρίσκονται σε δυσμένεια λόγω παγκοσμίων οικονομικών προκλήσεων.
Η εφαρμογή του IA – (Έξυπνων αυτοματισμών)
  • Βελτιώνει τις ροές εργασίας χωρίς χρονοτριβές συμβατικής γραφειοκρατίας  
  • Επιτρέπει καλύτερη λήψη αποφάσεων με δυναμικές αναφορές
  • Βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων με την εμπλοκή ψηφιακών Ρομπότ για τις εργασίες ρουτίνας και συμβατικής επικοινωνίας
  • Συνδυάζει τις τεχνολογικές δυνατότητες και τη δημιουργικότητα των εργαζομένων για επιτυχία
Μετά την Ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να.
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ:
1. Να περιγράφουν τίς πτυχές και την  ανάγκη για ψηφιακή μεταμόρφωση με τεχνητή νοημοσύνη
(AI Driven digital transformation)
2. Να κατονομάζουν τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την υιοθέτηση νέας στρατηγικής
με βάση τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τεχνητή νοημοσύνη
3. Να περιγράφουν  τίς εφαρμογές από την υλοποίηση της τεχνητής Νοημοσύνης
AI(AI-ML,DL,DS)
4. Να διατυπώνουν τις αρχές και μεθόδους του SIX SIGMA
5. Να απαριθμούν εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής AI  με εφαρμογή σε περιβάλλον γραφείου  
6. Να περιγράφουν τους αυτοματισμούς IA
7. Να περιγράφουν το επιχειρηματικό μοντέλο (Business Model)
8. Να απαριθμούν τα εργαλεία ελέγχου (TQM)
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:
1. Να αναπτύσσουν τίς  μεθόδους του LEAN-SIX SIGMA (RACI , DMAIC)
2. Να τεκμηριώνουν επιχειρηματικές διαδικασίες
3. Να οργανώνουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο
4. Να τεκμηριώνουν εταιρικούς στόχους  με το πρότυπο OKR
5. Η εκτελούν παρακολούθηση και διαχείριση της εταιρίας
6. Να τεκμηριώνουν σχέδιο διαχείρισης αλλαγών
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ:
1. Να παρακινούν  καινοτόμο σκέψη
2. Να υπερασπίζονται  την ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας και το συνολικό όφελος για τους ίδιους και τον οργανισμό
3. Να συμμετέχουν για  να αποδώσουν στο μέγιστο των ικανοτήτων και των γνώσεων τους
4. Να δικαιολογούν την προώθηση ψηφιακής μεταμόρφωσης με AI  για εταιρική ανάπτυξη.
Το σεμινάριο απευθύνεται στους Διευθυντές και υπεύθυνα στελέχη μικρομεσαίων  επιχειρήσεων που έχουν καθοριστεί για συμμετοχή στην  διοίκηση  και ανάπτυξη της επιχείρησής τους με την εφαρμογή  στρατηγικής Ψηφιακού μετασχηματισμού για αύξηση παραγωγικότητας και επιχειρησιακής απόδοσης.

 
Χριστόφορος Λαζαρίδης
____________________
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών ΣυστημάτωνΟ Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους
συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Back to content