Artificial Inteligence for RETAIL - trainmenow.eu

Go to content


ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ  ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αριθμός Προγράμματος ΕΡΜΗ: 233002
FOR MORE INFORMATION
By continuing you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


Κόστος Συμμετοχής
€1,800.00 /ανά άτομο
Μέγιστο 3 άτομα ανά εταιρεία

Αξία Επιχορήγησης
€1,800.00 /
ανά άτομο 100%

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

€0


Τοποθεσία

Τηλ:  70070013


CPL Business Solutions
Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 'Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία,


Τρίτη 16/04/24  
Πέμπτη 18/04/24
Τρίτη 23/04/24
Πέμπτη 25/04/24

4 Συνεδρίες 15:00 - 18:45

Διάρκεια

14 Ώρες
+ 4 Ώρες Ενδοεπιχειρισιακή Συμβουλευτική
στην Εταιρεία σας.

Γλώσσα: Ελληνικά

Eκπαιδευτής:
Χριστόφορος Λαζαρίδης
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
________________________________________

  • Μέσα στο  παγκόσμια ασταθές οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε και κάτω από συνθήκες οικονομικής ύφεσης  με επιπλέων απροσδόκητες προκλήσεις που επέφερε η πανδημία του  Κορωνιού, η απόκτηση δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας όπως και εφόδια παρακίνησης , για την Οργάνωση, Εφαρμογή, Διαχείριση  και παρακολούθηση αναπροσαρμοσμένων μεθόδων διοίκησης  και διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού με τεχνολογία αιχμής, και αξιοποίηση της τεχνικής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου είναι καθοριστική για την αύξηση της  παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης  σε παγκόσμια κλίμακα και διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας.

  • Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους λειτουργικής και οικονομικής διαχείρισης για να εξασφαλίσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, την καλύτερη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, την βελτιστοποίηση της πελατειακής τους εμπειρίας (CX)  και να πετύχουμε την αύξηση του κύκλου εργασιών/κερδοφορίας με ταυτόχρονη μείωση στα κόστη, με αντικατάσταση  αναποτελεσματικών και χρονοβόρων μεθόδων με αυτοματισμούς βασισμένους σε τεχνητή νοημοσύνη.

  • Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας αναβαθμισμένης στρατηγικής διοίκησης, βασισμένης στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της με αξιοποίηση της μηχανικής μάθησης (deep learning) σε συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας (BI), θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις με την δυνατότητα λήψης δυναμικά στοχευμένων και ευέλικτων αποφάσεων  και να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της εταιρείας μας.

Μετά την Ολοκλήρωση του   προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ
1.      Να περιγράφουν τίς πτυχές και την  ανάγκη για ψηφιακή μεταμόρφωση με τεχνητή   νοημοσύνη
( AI   Driven digital  transformation)
2.      Να κατονομάζουν τα πλεονεκτήματα από την   εφαρμογή και την υιοθέτηση νέας στρατηγικής
Στο Λιανεμπόριο με βάση   τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τεχνητή νοημοσύνη
3.      Να περιγράφουν  τίς εφαρμογές από την υλοποίηση της   τεχνητής Νοημοσύνης
AI(AI-ML,DL,BI)
4.      Να περιγράφουν το κύκλο καθορισμού της   πελατειακής εμπειρίας CX Customer Journey
5.      Να διατυπώνουν τίς αρχές και μεθόδους του LEAN-SIX SIGMA
6.      Να απαριθμούν εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής AI με δυνατότης Μηχανικής Μάθησης (ML)  
7.      Να περιγράφουν νέα εργαλεία επεκτάσιμων   διαδικασιών “ασυνήθιστοι συνεργάτες”
8.      Να κατονομάσουν τους λόγους που καθιστούν το   BI (Επιχειρηματική Ευφυΐα) απαραίτητο
εργαλείο τεκμηριωμένων   αποφάσεων
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
1.      Να αναπτύσσουν τίς  μεθόδους του LEAN-SIX SIGMA
2.      Να τεκμηριώνουν επιχειρηματικές διαδικασίες
3.      Να εκτελούν διαδικασίες βελτιστοποίησης   μετασχηματισμού πελατειακής εμπειρίας ~(CX)
4.      Να οργανώνουν το Επιχειρηματικό τους μοντέλο
5.      Να τεκμηριώνουν εταιρικούς στόχους  με το πρότυπο SMART
6.      Η εκτελούν  παρακολούθηση και διαχείριση της εταιρίας
Μέσω συστήματος BI-Business   Intelligence    με δυναμικές αναφορές  Dashboard
και δεικτών απόδοσης και   παραγωγικότητας KPI
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ
1.        Να   παρακινούν  καινοτόμο σκέψη
2.        Να υπερασπίζονται  την ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας   και το συνολικό όφελος για τους ίδιους και τον οργανισμό
3.        Να συμμετέχουν για  να αποδώσουν στο μέγιστο των ικανοτήτων και   των γνώσεων τους
4.        Να   δικαιολογούν την προώθηση ψηφιακής μεταμόρφωσης με AI  για εταιρική ανάπτυξη.


Το σεμινάριο απευθύνεται στους Διευθυντές και υπεύθυνα στελέχη από όλα τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, πληροφορικής, εξυπηρέτησης πελατών, ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμού και, παραγωγής που εμπλέκονται στην οικονομική διαχείριση και ανάπτυξη του οργανισμού τους, καθώς και σε στελέχη μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την οικονομική διαχείριση και ανάπτυξη της επιχείρησής τους.
 
 


Χριστόφορος Λαζαρίδης
____________________
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών ΣυστημάτωνΟ Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους
συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Back to content